Gizlenen pürküji

 • Gizlin görnüşi Awtomatiki ot sepiji

  Gizlin görnüşi Awtomatiki ot sepiji

  Specialörite / çalt K-faktor 5.6 (80.6) /8.0 (115.2) Gurnama görnüşli maýatnik Aýna topuň diametri 3mm / 5mm Gelip çykan ýeri Zhejiang, Hytaýyň gurluşygy Gizlenen pürküji aýna lampa pürküji, nurbat ýeňiji oturgyç, daşky gapak oturgyjy we daşky gapagy.Turba torunyň turbageçirijisine pürküji we nurbat rozetkasy oturdylýar, soňra gapagy oturdylýar.gurnama gurşawy Gizlenen ýangyn pürküji ...
 • Gizlenen ot sepiji MH-ZSTDY 1/2 ”

  Gizlenen ot sepiji MH-ZSTDY 1/2 ”

  Gizlenen pürküji, söwda merkezi, ýokary derejeli myhmanhanalar, myhmanhanalar, güýmenje merkezleri we ş.m. ýaly kaşaň bezeg we owadan daşky talaplary bolan ýerlere degişlidir, potolok gaty pes we arassalamak çäklendirilen ýerlere-de degişlidir. bezeg, kondisioner we beýleki faktorlar, şeýle hem adamlaryň köp ýygnanýan ýerleri, harytlar ýygy-ýygydan işlenilýär we huma sebäpli ýüze çykan tötänleýin hereketlerden gaça durmak üçin açyk pürküjiler islendik wagt çaknyşyp biler ...
 • Täze geliş standart örtügi maýatnik gizlenen ýangyn söndürijiler

  Täze geliş standart örtügi maýatnik gizlenen ýangyn söndürijiler

  Spesifikasiýa modeli ZSTDY jogap Specialörite stil maýatnik nominal diametri DN15 / DN20 Aýna lampanyň diametri 3mm / 5mm material bürünç gizlenen pürküji Temperatura derejesi Iň ýokary ulanylýan daşky gurşaw temperaturasy Örtük plastinkasynyň temperaturasynyň gaçmagy 68.3 ℃ 38 ℃ 57.2 ℃ 79.4 ℃ 49 ℃ 73.8 ℃ 93.3 ℃ 63 ℃ 73.8 fire firean pürküji kellesi ýangyn pürküji ulgamynda ulanylýar.Fireangyn ýüze çykanda, ody söndürmek üçin pürküji kellesi çüýşesi bilen suw dökülýär.Adaty spreý ...
 • ZSTDY bürünç ot sepýän kelleleri gizledi

  ZSTDY bürünç ot sepýän kelleleri gizledi

  Gizlenenpürküjiaýnadan durýarlampa pürküjinurbat ýeňli oturgyç, daşky gapak we daşky gapak.Thepürküjiwe turba torunyň turbageçirijisine nurbat rozetkasy oturdylýar, soňra gapagy oturdylýar.