Fireangyn pürküjiniň klassifikasiýasy

Ot pürkýän kelleler, dik pürküji kelleler, adaty pürküji kelleler, gapdal diwar pürküji kelleler we gizlenen pürküji kelleler ýaly bäş kategoriýa bar.

1. Themaýatnik pürküjişahanyň suw üpjünçilik turbasyna oturdylan iň köp ulanylýan pürküji.Suw sepijiniň görnüşi parabolik bolup, umumy suwuň 80 ~ 100% -i ýere sepilýär.Asma potolokly otaglary goramak üçin, asylan potoloklaryň aşagynda pürküjiler ýerleşdiriler.Kulon sepýänler ýa-da asylan potolok pürküjiler ulanylar.

2. Dik pürküjiler köp hereket edýän we ammar ýaly täsirlere ýykgyn bolan ýerlerde gurmak üçin amatlydyr.Şeýle hem, potolok boruny has ýangyjy bilen goramak üçin otagyň üçegindäki mezzaniniň üçeginde gizlenip bilner.

3. Adaty suw sepijiler, umumy suwuň 40% - 60% pürkmek üçin pürküji turba toruna gönüden-göni ýa-da dikligine oturdylyp bilner we olaryň köpüsi potoloklara sepilýär.Restoranlara, dükanlara, ammarlara, ýerasty garaageslara we beýleki ýerlere degişlidir.

4. Gapdal diwar görnüşli pürküji giňişlikdäki turbalary goýmak kyn ýerlerde gurmak üçin amatly diwara gurulýar.Esasan ofisleriň, koridorlaryň, dynç alyş otaglarynyň, koridorlaryň, myhman otaglarynyň we beýleki binalaryň ýeňil howply ýerlerinde ulanylýar.Üçek ýeňil howp synpynyň gorizontal tekizligi, orta howply synp I ýaşaýyş otagy we ofis, we pyýada görnüşli pürküji ulanylyp bilner.

5. Gizlenenot pürküji potolokly we tertipli bolmaly ýokary derejeli myhmanhanalara, ýaşaýyş jaýlaryna, teatrlara we beýleki ýerlere degişlidir.Gizlenen spreýiň gapagy, ýelmeýän metal bilen sapakda kebşirlenýär we ereýän nokady 57 dereje.


Iş wagty: Noýabr-19-2022