Gury maýatnik sepiji

 • MH-ZSTGX80 68 ℃ Q5 / Q3 Gury görnüşli maýatnik ot sepiji K faktor 5.6

  MH-ZSTGX80 68 ℃ Q5 / Q3 Gury görnüşli maýatnik ot sepiji K faktor 5.6

  1. Düşündiriş Ningbo Menhai ýangyn enjamlaryny öndürýän kärhana, ýangyn pürküjiniň professional öndürijisi hökmünde önümiň ähli bölekleriniň özleşdirilmegini goldaýar.Gury ot pürküji sowuk ýerlere degişlidir we uzynlygy ulanyş ssenarisiniň zerurlyklaryna görä üýtgeýär.Gury görnüşli ýangyn pürküji kellesi poslamaýan polatdan ýasalan içerler bilen bezelendir we esasan gury ýa-da hereket ulgamlarynda, şeýle hem ýangyn söndürijiniň kellesi ýa-da käbir burunlary e ...
 • Custöriteleşdirilen gury maýatnik pürküji göni ýangyn pürküji önümçiligi bilen üpjün edilýär

  Custöriteleşdirilen gury maýatnik pürküji göni ýangyn pürküji önümçiligi bilen üpjün edilýär

  Model T-ZSTGX 80-68 ℃ Q5 T-ZSTGX 80-93 ℃ Q5 T-ZSTGX 80-68 ℃ Q3 T-ZSTGX 80-93 ℃ Q3 monjuk sapaklarynyň ölçegi R₂ 1 Nominal iş basyşy 1.2MPa Zawod synag basyşy 3.0MPa akym häsiýetnamalary 80 Gurmak ölçegleri Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen 75-1400mm malylylyk dinamiki häsiýetleri 50 ~ 80 (ms) ½ ≤50 (ms) dry Gury pürküji kellesi, gury ulgam üçin ýörite ulanylýan adaty siňdiriji pürküji kellesidir.Iň köp ulanylýan sprin ...
 • JOB sepiji lampa ZSTGX15-68 ℃ gury maýatnik sepiji

  JOB sepiji lampa ZSTGX15-68 ℃ gury maýatnik sepiji

  Gury maýatnik pürküji, pes temperaturada doňup bilýän ýa-da möwsümleýin ewakuasiýa zerur bolan pürküji ýangyn söndüriji ulgamlar üçin ýörite işlenip düzüldi.