Fireangyn söndürmek üçin mikro duman awtomatiki ýokary basyşly suw duman burunlary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler bilen tanyşlyk

Model

K faktor

Iň pes iş basyşy

Iň ýokary iş basyşy

Mukdarburun

Işleýiş temperaturasy

XSW-T1.0 / 10-57 ℃ φ2

1

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T1.2 / 10-57 ℃ φ2

1.2

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T1.5 / 10-57 ℃ φ2

1.5

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T1.7 / 10-57 ℃ φ2

1.7

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T2.0 / 10-57 ℃ φ2

2

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T2.5 / 10-57 ℃ φ2

2.5

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T3.0 / 10-57 ℃ φ2

3

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T3.5 / 10-57 ℃ φ2

3.5

10Mpa

14Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T4.0 / 5-57 ℃ φ2

4

5Mpa

10Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T4.5 / 5-57 ℃ φ2

4.5

5Mpa

10Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T5.0 / 5-57 ℃ φ2

5

5Mpa

10Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

XSW-T5.5 / 5-57 ℃ φ2

5.5

5Mpa

10Mpa

5/6

57 ℃ / 68 ℃

Önüm aýratynlyklary:

Water suw dumanlaryny öndürmek üçin degişli ülňüleri berk berjaý etmek;
High ýokary basyşly suw duman burnunyň iş basyşy ≥ 3.5Mpa;
● gabyk materialy: poslamaýan polat 304, 316, mis we ş.m.
Product Önümiň hilini üpjün etmek üçin 100% akym, duman we möhür önümçiligini barlamak;
Closed ýapyk burun, nemes iş kompaniýasynyň asyl getirilen aýna topuny kabul edýär;
● dizaýn parametrleri we gurluş görnüşi dürli ssenariýalaryň amaly talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.
Closedapyk ýokary basyşly suw duman burununyň temperaturasy:
Adaty ýapyk ýokary basyşly suw duman burnunyň iş temperaturasy 57 ℃ ýa-da 68 is
Germaniýadan getirilen pürküji lampa kabul edildi we herekete jogap wagty çalt.Aşakdakylar pürküji lampanyň degişli parametrleri:

4

Arza ýeri

Bu suw duman burunlary, ýanýan gaty ýerdäki ýangyny, ýanýan suwuklygyň oduny we birneme ýapyk ýerde käbir elektrikleşdirilen enjamlara ýangyny söndürmek üçin amatlydyr.Esasan ulanylýar
● kitaphanada ýangyn söndürmek
● Arhiwde ýangyn söndürmek
Ancient gadymy binalaryň ýangyn söndürilmegi
● metroda ýangyn söndürmek
Cable kabel tuneliniň ýangyn söndürilmegi
Production önümçilik ussahanasynda ýangyn söndürmek
Oil nebit çümdürilen transformatoryň ýangyn söndürilmegi
Ancient gadymy binalaryň ýangyn söndürilmegi
Oler gazan otagynda ýangyn söndürmek
Generator generator otagynda ýangyn söndürmek Roadol we ş.m.

Biz hakda

Kompaniýamyň esasy ýangyn önümleri: pürküji kellesi, pürküji kellesi, suw perdesi pürküji kellesi, köpük sepiji kellesi, irki basyş çalt jogap beriji kellesi, çalt jogap sepiji kellesi, aýna top sepiji kellesi, gizlin pürküji kellesi, ýelmeýän garyndy sepiji kellesi we ş.m. üstünde.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ODM / OEM özleşdirmesini goldaň.

20221014163001
20221014163149

Hyzmatdaşlyk syýasaty

1. Mugt nusga
2. Her prosesi bilýändigiňizi anyklamak üçin önümçilik meýilnamamyzy täzeläň
3. ippingüklemezden ozal barlamak üçin iberiş nusgasy
4. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat ulgamyna eýe boluň
5. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, baha arzanladylyp bilner

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da söwdagärmi?
Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji we söwdagär, sizi görüp hoş geldiňiz.
2. Katalogyňyzy nädip alyp bilerin?
E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz, katalogymyzy siziň bilen paýlaşarys.
3. Bahany nädip alyp bilerin?
Biziň bilen habarlaşyň we jikme-jik talaplaryňyzy aýdyň, şoňa görä takyk bahany bereris.
4. Nädip nusga alyp bilerin?
Dizaýnymyzy alsaňyz, nusga mugt we iberiş bahasyny töleýärsiňiz.Dizaýn nusgaňyzy düzen bolsaňyz, nusga almak üçin çykdajy tölemeli.
5.Men dürli dizaýn edip bilerinmi?
Hawa, dürli dizaýnlaryňyz bolup biler, dizaýnymyzdan saýlap bilersiňiz ýa-da adaty dizaýnlaryňyzy bize iberip bilersiňiz.
6.Gaplamagy gurup bilersiňizmi?
Hawa.

Synag

Önümler kemçilikli önümleriň önümçiligini ýok etmek üçin zawoddan çykmazdan ozal berk barlagdan we barlagdan geçer

cdscs1
cdscs2
cdscs4
cdscs5

Önümçilik

Dürli ýangyn söndürijiler, enjamlar we plastmassa önümçiligini goldamak üçin köp sanly import enjamlarymyz bar.

csdvf1
csdvf2
csdvf3
csdvf4
csdvf5
csdvf6
csdvf7
csdvf8
csdvf9

Şahadatnama

20221017093048
20221017093056

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň